Wednesday, February 27, 2008

Vedam danci un Skalu dancis Reezeknee!

Ar kopīgu foto uz Rēzeknes rajona padomes kāpnēm beidzās šodien dejas sacīkste, kurā piedalījās jaukākie dejotāji no Gaigalavas, Upītes, Makašāniem, Rekovas, Rikavas,... Lūk foto. Te redzam ne tikai labākos, bet arī izturīgākos dejotājus, skolotājus un vērtētājus.
Visi saņēma Godinājuma rakstus un balviņas. Diezgan daudzi tika aicināti uz Rīgu – uz sacīkstes finālu Rīgas Latviešu biedrībā 2008. gada 26. aprīlī.

Tagad video un foto!

Vispirms muzikantes!! Kā var nedancot un nedabūt sacīkstē augstāko vērtējumu, ja ne lieliskās muzikantes – Rasma, Dace un Marija. Taisnību sakot bija arī daudz citu muzikantu, jo jau no rīta šajā pašā zālē risinājās muzikantu konkurss Klaberjakte. Tomēr šī trijotne manā skatījumā ierindojas pirmajā vietā.

Dejotāji dejoja tik aizrautīgi, ka divasarpusi stundas pagāja ātri.
Pāru dejas padevās diezgan labi. Uz finālu vērtētāji, kuru starpā bija vairāki iepriekšējo konkursu uzvarētāji, no 70 deju pāriem izvirzīja 48 labākos. Visstaltākie bija Upītes dejotāji, mazi, bet ar lielu dūšu bija rikavieši, visdabiskāk dejoja Makāšānu lēcēji, visdejiskākie un ritmiskākie bija Kaunatas Rāznaviņas dalībnieki, vislabāk kājas krustot un lekt mācēja Šķilbēnu Rekovas bērni.

Skalu dejotāji bija īpaši veiksmīgi. Vairākām meitenēm un pāris zēniem ieliku pat vērtējumu XL. To es pats izdomāju, jo augstākais bija VL, bet dejotāji dejoja daudz labāk, nekā varētu iedomāties.

Te vēl ir video no skalu lēkšanas!

Gaidi arī foto!

Thursday, February 21, 2008

Ko dejojam Meteņos? Nabagu danci!

Metenis nav tāds bagātnieks kā Ziemassvētku vecītis. Par viņu nesaka arī tā: rudentiņis – bagāts vīrs. Tomēr zināms trūcīgums Meteni netraucē lielīties, kā vien māk. Tāpēc visas lielīšanās dejas ir piemērotas Metenim. Tomēr vislabāk piedien Nabagu dancis.
1. daļa
Dancoja nabadziņš ar klibu kāju!

Klibojam pretī Saulei ar labo kāju.

2. daļa
Donco nabags, danco nabags, gan tava kāja vesela būs! 

Lecam uz veselās kājas, bet slimo turam labajā rokā.

Kas grib iemācīties Nabagu danci, tad šodien ir lieliska iespēja doties uz Jūrmalu. No 14iem līdz 16iem pie Majoru kultūras nama un Jomas ielā meteņos Masku spēļu dalībnieki no visas Latvijas. Ja gribi iemācīties darināt maskas, tad uz Jūrmalu jādodas jau 12os.

Iemācījāmies arī jaunu dancīti Jūrmalas Spolē.  Tas arī Jūmalas meteņdancis

Monday, February 18, 2008

Deja mums sniedz prieku un sirds pacilāšanu

Mūsu tradicionālās dejas nereti ir pārāk sasprindzinātas. Arī skatuviskās apdares un horeogrāfijas bieži vien izskatās nervozas, saraustītas un stresainas. Dažādu iemeslu dēļ tādas tās kļuvušas tikai pēdējā laikā. Ir pamats domāt, ka senāks latviešu tradicionālās dejas slānis ir bijis maigāks, nekā XX gadsimta sākuma interpretācijās. Par to liecina arī sava laika sveštautiešu novērojumi. Latviešu dejas veidu viņi raksturo kā maigu un niekalbīgu, ar teciņus un tipināšanas soļiem.

Te ir zviedru dejas paraugs, kas varētu atbilst aprakstam vairāk kā kas cits. It sevišķi, ja atceramies, ka 90 gadus mēs ar zviedriem dzīvojām vienā valstī.