Sunday, June 27, 2010

Hungarians touched latvians

ENG: Hungarian group really touched latvian audience during the concert in Jrmala. ;International Children and youth folklore festival Pulk eimu, pulk teku, Summer 2004.
LV: Latvieu brni bija sajsm par ungru folkloras grupas rento prieknesumu Starptautisk brnu un jaunieu folkloras festivla Pulk eimu, pulk teku atklanas koncert Jrmalas Kultras centr. Tas bija 2004. gada vasar.

Monday, June 21, 2010

Midsummer couple danceLV: Viena no jaukākajām Jāņu dejām! Pašpāris.

Šī deja ir kāzu Jaunā pāra dejas variācija. Ja kāzas svinēja rudenī, tad, jādomā, ka Jāņos jau sāka sadejoties un tieši tad tapa šāda deja, ko dejoja tradicionālajās kāzās (vedībās, laulībās), lai noteiktu, cik saderīgi jaunie dejos. Parasti jau puisis dancināja meiteni (veda dancot). Bija arī tā, ka puisis neuzdrošinājās meiteni lūgt, kamēr ar to nebija izdancojuši brāļi. Kā pēdējais dancināja jaunākais brālis un tikai tad bija iespēja dancināt puisim (tautietim).


Jostiņas vietā biežāk lietoja mutautu. Puisis deva roku, bet meitene roku nedeva. Tā vietā sniedz pašas izšūta mutauta stūri. Mutauti nebija tik mazi, kā tagadējie kabatlakati. Mutauta izmērs bija no 60x60 līdz 100x100 cm.

ENG: For people, who are in love, there is special Midsummer dance, called "Pašpāris" , like this young couple do.

Captured during the Midsummer lesson in Kverii (Iecavas district, Latvia)

Sunday, June 20, 2010

Midsummer learnings on the street (LV)

People in Latvia use to make Midsummer learning classes before the Midsummer. Like this.

Captured ;during the Midsummer learning class in Riga, Latvia, 19.06.2010.

Wednesday, June 16, 2010

How to dance with headband?

Young ladies from Latvia learn how to dance with headbands made from wild flowers.

Captured in in the ;museum Kipi, Tervete (south Latvia). Midsummer, 2010.

Additional kokle music recording by Rozte.

Monday, June 14, 2010

How to dance sitting around the table?


It's easy! Look, how people from Trvete (south Latvia) practise to dance just sitting around the table. ;

Te bija skanīgs galds!
Tā mēs dancojām slavenajos Tērvetes Ķipos pie Aijas Štosas, sasēdušies ap saimes galdu vāgūzī.

Skati video tepat vai uz http://folkshow.blip.tv

Sunday, June 13, 2010

Kurš ir īstais Jānis? (LV)


How to find main person (VIP) during the Latvian Midsummer night festival? Just dance the Cross dance.

Sestdienas (12. jūnijā) ielīgošanā Grāmatnieku muzejā Ķipi, mācījāmies Jāņu nakts dančus.

Lai noskaidrotu, kurš ir īstais un lielais Jānis tika rīkota tradicionālā Skalu danča sacīkste, kuras beigās tad noskaidrojās, ka Jāņa vāŗds ir Mārtiņš. tagad viņš ir Tērvetes novada īstais Lielais JānisVija Vētra rāda kā Jādejo! How to learn to dance?


11. jūnijā RTU Mazajā zālē notika Vijas Vētras koncerts, kurā viņa pati kopā ar dejotājiem no pašas grupas un no Dzirnām rādīja savu dejas izjūtu dažādās noskaņās.
Video thumbnail. Click to play
Click to Play

Vija Vētra tells us and shows, how to learn dance.

Captured during the Workshop in Riga, 8.06.2010

Film about Vija Vētra ;http://vijavetramovie.com/
Noras Ikstenas grāmatas par Viju Vētru vāks, izdevniecība Atēna

Friday, June 11, 2010

Egle piedāvā labu vietu līgošanai un arī dejošanai Jāņu naktī!


Līkumdancis ir rituāla deja, kurā jāpiedalās dejas vadītājam (Valdis Putniņš), tautai (RDK u.c. tauta), muzikantiem (Iļģi), dziedātājam (Skandenes) un ĻIP (skatījās un notiekošo no ĻIP zonas).Vakardienas EGLES iesvētības notika kupla žurnālistu, fotogrāfu un viena "tīmekļTV- ista" (valodniekiem atkal darbiņš;) ) klātbūtnē. Būtiskais, ka vieta tika iesvētīta ar pareizā danča palīdzību!

EGLES kungi, kuriem arī būtu jāpiedalās rituālajā vietas iesvētīšanas Līkumdancī, uz to, kā Valdis Putniņš vada dejotāju virkni noskatījās no ĻIP zonas. Taisnību sakot, nāksies tiem ĻIP dejot citā reizē;)


ĻIP = Ļoti ievērojamas personasVideo thumbnail. Click to play
Click to Play

How to find place for folk dancing in the center of big city? At Midsummer night!

Thursday, June 10, 2010

How to fight gnats at Midsummer night?

Gnats you could fight by special dance. Look, how latvians do it!

Captured during the opening party of the Open air ;recreation park EGLE in Riga, Latvia, 10.06.2010.

Tuesday, June 8, 2010

Dancing musicians

These Young musicians plays traditional latvian polka and dance a little.

Captured during the National folk musicians contest in Riga, Latvia, 8.05.2010

Saturday, June 5, 2010

Bench dance III

Latvian girls and boys starts bench dance. Later turkish boy dance opposite side.

Captured during the party after opening of the Inernational Children and Youth folklore festival Pulka eimu, pulka teku in Riga, Latvia, 2007.

TAUTAS DEJA≠TAUTISKĀ DEJA≠SKATUVES DEJA

Pēdējos sešos– septiņos gados novērojama parādība, ka stilizētās dejas pārstāvji sava dejas mākslas žanra apzīmēšanai uzstājīgi mēģina lietot nosaukumu tautas deja.


Piedāvāju palasīt, par ko speciālisti vienojušies pasaulē, starptautiskā līmenī. Definīcijas atbilstoši UNESCO apakšorganizācija CIOFF izstrādātajiem kritērijiem: 

1) TAUTAS DEJA (folk dance, traditional) = tradicionālajai kultūrai piederoša sadzīves dejas daļa, kuru sauc arī par etnogrāfisko deju, tradicionālo deju, folkloras deju, autentisko deju. Tā nav horeogrāfu stilizēta. Latvijā Ansis Bērziņš, lai atšķirtu tās dejas, kuras dejo danču klubos, ierosināja lietot terminu danči. Tomēr danči ir tikai neliela daļa no tautas dejas bagātā pūra – LFK fondos glabājas vismas 25 000 horeogrāfskās folkloras vienību.

2) TAUTISKĀ DEJA (elaborated folk dance) = skatuves mākslas žanrs, kur tautas deja ir gan pašu dalībnieku pārveidota, lai piemērotu skatuvei, kā arī profesionālu horeogrāfu pārveidota. Latvijā tādas dejas sauc – apdares, tautas dejas apdares, tautiskās dejas, laukuma dejas u.c. Šādas dejas, to vienkāršās uzbūves un zemā nosacītības sliekšņa dēļ ir piemērotas laukuma horeogrāfijām, noteikta veida dejas un folkloras festivāliem. Tautiskā deja stāv pa vidu starp tradicionālo tautas deju un stilizēto skatuves deju.

3) STILIZĒTĀ DEJA (chooreografed dance, folk-balet utt.) = Latvijā plaši izplatīts skatuves dejas mākslas žanrs. Laikam tādēļ tam ir daudz nosaukumu – tautas skatuviskā deja, stilizētā deja, skatuves deja, folkbalets, tautiņdeja, jaunradees deja utt. Kā likums, deju stilizācijas veido profesionāli horeogrāfi, izpilda amatieru pulciņi un profesionālu dejotāju trupas. Par stilizētu deju to sauc tāpēc, ka tās izejmateriāls, kas var būt un var nebūt kāda tradicionālā tautas deja, ir izmantots, lai veidotu noteikta stila jaunrades dejas.


Vēsturiska izziņa:
Jāpiezīmē, ka šīs definīcijas tika izveidota XX gadsimta 70 gados, kad pasaulē parādījās pirmie mūsdienu folkloras festivāli. Sākumā folkloras festivālos pedaljās folkloras un deju pulciņi, kas dejoja dažādu stilu dejas. Drīz vien kļuva skaidrs, ka visi iegūs, ja festivālui precīzāk pozicionēs savu izvēli – kādas stilizācijas pakāpes kolektīvus aicināt, lai arī skatītāji zinātu, kas viņus sagaida. 
Tāpēc, lai nošķirtu folkloras festivālus pēc žanra, stilizācijas pakāpes un citām iezīmēm bija nepieciešams noteikt tradicionālās dejas stilizācijas pakāpi. Latvijā 1982. gadā par to pirmais rakstīja muzikologs Arnolds Klotiņš.(laikraksts Literatūra un māksla 1982.g. oktobris)

Friday, June 4, 2010

German tourists afterparty

German tourists form Meklenburg enjoy Latvian Folklore show and dance in afterparty.

Captured in the restaurant "Pie Kristapa Kunga", Riga, Latvia, 3.06.2010.

Thursday, June 3, 2010

Angel dance–Eņģelītis – Engelska


Šī deja ir saistīta ar starptautiski zināmu deju, ko sauc pēc skandināvu parauga par Engelska. No tā arī cēlies dejas latviskais nosaukums – Eņģelītis.  Latvijā pierakstos fiksēti Mazais Eņģelītis, Dižais Eņģelīis. Atbilstoši Kurzemē lietotiem apzīmējumiem par mazām jeb maģām dejām sauc pāru dejas vai dančus, bet par dižām, jeb lielām dejām tādas dejas, kur dejo lielāki dejotāju grupējumi rindās (līnijās),  virknēs vai gatvēs. Resp., Dižais Eņģelītis var būt arī angļu kadriļas jev Anglēzes nosaukums.
Te jūs varat aplūkot kā Mazo Eņģelīti dejo dejas sacīkstes Vedam danci 2010 finālisti no folkloras kopas Tarkšķi – Eduards Cers un Kristiāna Lauciņa-Veinere, Diāna un Daniels Špo Video thumbnail. Click to play
Click to Play

Traditional dance, origin from ENGELSKA, in Latvia folks know as ANGEL dance. Sounds similary:)

Captured during the National folk dance competition, Riga, Latvia, 2010. 8.05.