Sunday, December 16, 2007

Mācīsimies deju pamatsoļus. Polka.

Ja gribi mācīties dejot polku, tad atrodi labu draugu/skolotāju, kas tevi iedīdīs pareizajā ritmā.

Polkas ritms
Polka, tāpat kā jebkura cita deja ir cieši saistīta ar noteiktu ritmu. Iemācies ritmu un tu varēsi dejot jau otrajā piegājienā.

Lai iemācītos ritmu, dodies uz ritma nodarbību!

No comments: