Friday, June 11, 2010

Egle piedāvā labu vietu līgošanai un arī dejošanai Jāņu naktī!


Līkumdancis ir rituāla deja, kurā jāpiedalās dejas vadītājam (Valdis Putniņš), tautai (RDK u.c. tauta), muzikantiem (Iļģi), dziedātājam (Skandenes) un ĻIP (skatījās un notiekošo no ĻIP zonas).Vakardienas EGLES iesvētības notika kupla žurnālistu, fotogrāfu un viena "tīmekļTV- ista" (valodniekiem atkal darbiņš;) ) klātbūtnē. Būtiskais, ka vieta tika iesvētīta ar pareizā danča palīdzību!

EGLES kungi, kuriem arī būtu jāpiedalās rituālajā vietas iesvētīšanas Līkumdancī, uz to, kā Valdis Putniņš vada dejotāju virkni noskatījās no ĻIP zonas. Taisnību sakot, nāksies tiem ĻIP dejot citā reizē;)


ĻIP = Ļoti ievērojamas personasVideo thumbnail. Click to play
Click to Play

How to find place for folk dancing in the center of big city? At Midsummer night!

No comments: