Sunday, October 10, 2010

Wagtail's step


LV: Folkloras skolotāji mācās cielavas soli. RLB Folkloras skolotāju semināra dejas nodarbība.
Tradicionālā dejas kustību valodas pamatā ir dabas norišu (dzīvnieku raksturīgu soļu, kustību un pozu, kā arī koku un ziedu raksturīgās kustības). Līdz ar to  dejas soļu pamatā ir Latvijas dabai tipisko zvēru un putnu, kā arī mājlopu un mājputnu soļi) Cielava Dainās minēta, kā līgana teciņu soļa paraugs. Teciņus soli "cielaviski" vislabāk māk sievietes. Atbilstoši vīriešiem labāk padodas kumeļa soļi un to raksti.

ENG: Folklore teachers learns wagtail's step. Dance seminar for latvian folklore and folklife teachers 2004. Wagtail is typical bird for fauna in this area, that is why people use this step as a female dance pattern.

No comments: