Thursday, November 25, 2010

Prezidente uzdancoja

LV: Sarkojums Lielais Rotanieks par godu Latvijas dzimanas dienai 1999. gada 18. novembr Rgas bir. Prezidente Vaira Ve-Freiberga apmeklja Lielo Rotanieku un piedaljs pris dejins kop ar brniem un sarkojuma vadtju Ernestu Spu.
ENG. Latvian president Vaira Ve Freiderga attended children dance party and took part in some dances 18.11.1999.

No comments: