Saturday, March 26, 2011

Vīteri Rikavas kadriļa


Tradicionālās dejas sacīkstes ietvaros Rēzeknē notika novada kārta. Interesanti, ka rīkotāji šogad ieviesuši iespēju sacensties starp kopām. Piemēram, šajā Rikavas kadriļā tiek vērtēts vienas dejas priekšnesums kopumā, nevis katra dejotāja individualitāte. Tas nozīmē, ka patiesībā tiek vērtēts horeogrāfa talants un deju pedagoga profesionālās prasmes līmenis un  izmantotā metodika. Tas noteikti attālina no tradīcijas, jo mainās vērtēšanas kritēriji. Tradīcijā, kā zinām, svarīgāka ir improvizēšanas māka, bet konkrētā horeogrāfija vismaz daļēji top dejas norises brīdī, nevis pilnībā ir sen atpakaļ iestudēta un noslīpēta.

Dance contest Vedam danci in Rezekne 2011. Viteri from Rezekne. Artistic directors Sandra Stare, Einars Lipskis. Rikavas kadrila.

No comments: