Wednesday, November 16, 2011

Valsts svētku koncerts Pumpura pamatskolā

Pateicoties tam, ka šoruden  jaunākā atvasīte sāka apmeklēt A. Pumpura pamatskolu, biju ielūgts uz Valsts dibināšanas gadadienai veltītu svētku koncertiņu. Jau zināju, ka šī skola ir slavena ar to, ka visi skolēni dejo un dzied, bet sagaidītais pārsteidza, jo koncerts radīja pārliecību, ka šī skola pelnījusi mākslas skolas vārdu. Tik talantīgi izrādījās bērni un jādomā, ka arī skolotāji, kas viņiem šo visu iemācījuši.

Valsts svētku koncerts vecākiem A. Pumpura pamatskolā ar skolas dejotāju un dziedātāju līdzdalību bija patiesa prieka pilns.


Prieks sākās jau ar matu sakārtošanu ... tiem ir jābūt pieglaustiem un nekādi nerātni kumšķi gaisā nedrīkst rēgoties ne meitenēm, ne zēniem.

Zēni svētku koncertam gatavojās īpaši un svarīgu lomu piešķīra morālai nobriešanai un prieka radīšanai jau pirms koncerta.

Koncerts sākās ar Valsts Himnu, ko lieliski nodziedāja skolas koris kopā ar skolotājām un vecākiem. Tūlīt sekoja arī mazo un lielo dejotāju priekšnesumi. Jāteic uzreiz, ka jauku svētku sajūtu koncertiņš radīja jau no ienākšanas zālē līdz pat pēdējam akordam un applausiem, ar kuriem neskopojās vecāki.

 


Pēc koncerta vēl sekoja īpašs foto, kurā skolas direktore un dejas skolotāja Renāte Linde nofotografējās pie skolas un Valsts karoga
Pēc koncerta Lindes kundzei pajautāju, ko dod bērniem deja kā mākslas žanrs. Ko atbildēja skolas direktore un dejas skolotāja? Viņa visvairāk uzsvēra dejas socializējošo nozīmi – to, ka bērni, kas dejo, kļūst draudzīgāki un labestīgāki. Tam noteikti jāpiekrīt. Dejas zālē radusies draudzība un reizēm arī mīlestība ir mūžīga. Tomēr, ko bērniem dod pati deja kā mākslas žanrs? Viņi ir tikai iesācēji un augstas mākslas virsotnes vēl nespēj aizsniegt. Lindes kundze kļuva domīga: "Bērni iemīl deju un tad arī tā dejas mīlestība parādās priekšnesumā. Tas ir ļoti skaisti". Jāpiekrīt pieredzējušai dejas skolotājai. Tiešām, skolotāja misija ir radīt bērnos dejas mīlestību.

Deja cilvēkam dod milzīgu dvēselisku baudījumu un ļauj šo baudījumu sajust vistiešākajā veidā ar savu miesu, garu un dvēseli. Lai cik tas skanētu triviāli,  deja attīra ne tikai miesu, bet arī dvēseli un garu tā dara možu. Kas vēl mums vajadzīgs?Attēlā: R. Linde un Dz.J. Spīčs

  • Renāte Linde 
  • Vakar 20:28
  • Paldies. Ļoti jauki vārdi. Patīkami lasīt, ja darbs tiek novērtēts.:)  
  • Jaukus un starojošus svētkus!!!(flag:lv)
  • Inese Straujā
  • Vakar 19:28
  • Paldies! Tiešām jauks pārsteigums!(sun) Lai skaisti un latviski svētki!(flag:lv)


1 comment:

Anonymous said...

Malači tie Pumpurēni!