Sunday, December 9, 2012

Deja atjauno

Deja rada un grauj. No kā tas atkarīgs, kurā brīdī un kādā situācijā deja radīs un/vai graus? No mūsu emocijām, kas rodas un ietekmējas no dejas noskaņas un vēl vairāk no ārējās vides ietekmes, kas nosaka to situāciju, kurā mēs dejojam, tātad esam radītāji un/vai grāvēji. Vēl ir svarīgs pats dejotājs – cik viņš ir spējīgs būt radītājs, cik viņš spējīgs atjaunot sagrauto. Visu nosaka mūsu dvēsele un tās saskarsmes spēja ar citām dvēselēm.

Tā varētu būt tikai nīgras pārdomas pirms viss tiek sagrauts (piemēram, pasaules gala dižajā dejas rituālā), ja vien nebūtu regulāra ikdienas nepieciešamība palīdzēt tām dvēselēm, kuras apdalījis radītājs vai kuras smagajā izdzīvošanas cīņā ir kaut ko zaudējušas.

Kas ir šie cilvēki, kas palīdz citiem? Vai viņi mācās deju?  Izrādās tādi studenti ir LU koledžā, kas atrodas Bulduros pavisam tuvu stacijai. Pareizāk sakot diezgan prāvu pulciņu jaunu sieviešu un meiteņu satiku tad, kad koledžas vadība Daces Erkenas personā mani uzaicināja vadīt dejas kursu jaunajām (topošajām un esošajām) rehabilitācijas speciālistēm.

Te foto ar studentēm, kuras fotografēšanās brīdī jau ir izturējušas eksāmenu dejas kursā pie dejas meistara E. Spīča (tas ir, pie manis ;) )


No comments: