Tuesday, March 5, 2013

Liepājas Universitāte atver durvis Lielvārdes jostai

Liepāja un īpaši Liepājas Universitāte, cik esmu piedzīvojis, vienmēr ar interesi ir izturējusies pret vērtībām, ar ko dejas jomā var identificēties visi latvieši.
Tā XX gadsimta 80. un 90. gados, kad viesojos ar Dandariem, Universitātes (toreiz institūta) aktu zāle bija studentu pilna  – grīda rībēja, visi dejoja un lēca.
Arī senākā pagātnē – XX gs. 70. gados, kad Liepājas teātrī dejoju ar TDA Danci, skatītāji bija ļoti atsaucīgi un ar applausiem sveica tās dejas, kurās juta nacionāli būtiskas noskaņas.

Tagad Liepājai, pateicoties tādu LiepU cilvēku interesei kā Inese Leitāne un Kristīne Finka, bija pirmā pilsēta mūsu valstī, kas pēc Lielvārdes iesākuma, uztvēra Lielvārdes jostas izaicinājumu. Tieši mēnesi pēc Jostas rakstu dejas Lielvārdē, mums bija iespēja dejot Liepājā. Jostas rakstus kopā dejoja pussimts Liepājnieku.

Jostas aušana dejā ir daudzu tautu tradicionālajā horeogrāfijā.

No comments: