Tuesday, April 7, 2015

Jaunieši dejo latgaliski

2015. gada dejas sacīkste Vedam danci parādīja, ka Latgale ir sasparojusies un ir stipri priekšā citiem novadiem tautas dejas apgūšanas ceļā. Es nedomāju tautisko deju, bet tautas deju, kas ir īstā tradicionālā deja. Patreizējais sacīkstes nolikums gan neveicina daudzveidīgu dejas prasmi. To°ēr, neskatoties uz to, latgalieši izrāda ļoti lielu interesi par deju. Priecē vairākas Ziemeļlatgales kopas, piemēram Vīteri no Rēzeknes kā arī Rāznaviņa, Purineņš un mazo bērnu kopa no Mākoņkalna. Dienvidlatgalē kā vienmēr ļoti aktīvs ir Līvānu Ceiruleits. Tomēr vislielāko pārsteigumu sagādāja upītieši. Viņi, sava vadītāja Andra Slišāna vadībā grib pacelt gandrīz nepaceļamo – iemācīties visas novadā pierakstītās dejas un izdot metodisku materiālo ar videopiemēriem un deju aprakstiem. Atzīstama un apsveicama ideja. Labprāt nākšu palīgā.

No comments: