Friday, October 16, 2015

Tuvojas dejotāju jubileju sezona!

Jau sestdien, 17.oktobrī savu dzimšanas dienu svinēs Gaigalavas folkloras kopa Purineņš, kura ir visčaklākā tautas dejas kopšanā Rēzeknes pusē. Te jāatzīmē, ka gaigalavieši Rasmas Igaunes vadībā jau  cenšas spert soļus pāri Latvijas robežām un 2015. gada pavasarī bija aibraukušī aplūkot Lietuvas Tautas dejas konkursu Kurtuvēnos.


Tad sekos horeogrāfes, tautiskās dejas kustības ilglaicīgas vadītājas un deju svētku virsvadītājas Ingrīdas Edītes Saulītes jubiles Lielkoncerts Latvijas nacionālajā Operā un Baletā 2015. gada 26. oktobrī.

Cik tad vairs tālu un 14. novembrī 35. dzimšanas dienu svinēs piormā latviešu deju folkloras kopa Dandari.

Novembra (28. novembrī) beigās arī svarīgs notikums Līvānu folkloras kopa Ceiruleits

No comments: