Friday, November 11, 2016

3 tautas dejas meistarklases Sēļos

Mūsdienās, kad maz pieejama informācija par tautas deju, ļoti svētīgs ir katrs sarīkojums, kurā ir iespēja cilvēkiem mācīties dejot. Tas ir ļoti liels paradokss, jo mēs patiesībā esam dejotgriboša tauta. Tikai sabiedrībā jau no padomju laikiem popularizētais maldīgais viedoklis, ka skatuves horeogrāfijas ir tautas deja radījis situāciju,  ka daudzi cilvēki izvēlas dejot skatuves dejas grupās, jo tur var piedalīties deju svētkos. Visus pārējos novirzot uz citiem dejas žanriem. sanāk, ka tautas deju drīkst dejot tikai amatierkolektīvos! 
Ko tad  dejo danču klubos?
Arī tautas deju.
Kā tā?  
Gan tur, gan šur?

Kaut kāda putra, jeb var teikt arī pilnīgs sviests!

Lai mazinātu pārpratumus, nejauktu cilvēkiem galvu iestāstot, ka deju kolektīvi dejo tautas deju, nepieciešams kaut neliels izglītojošs darbs. Protams vēl arī Dejas nozares vadītāju, kolektīvu vadītāju un virsvadītāju vēlme nemelot citiem un sev.

Lūk, labi darbojas danču klubi – tur dejo pārsvarā pāru dejas, pie kam ne tikai tautas dejas, bet arī seno laiku modes dejas.

Sēļu muižas muzikantu vadītāja Iveta Dukaļska izveidojusi sarīkojumu ciklu, kura ietvaros var apgūt kaut nedaudz vairāk par pāru dančiem.

Krusta dejas
Masku dejas
Vidzemes dejas

No comments: