Wednesday, April 2, 2008

Kā danco Rīgā?

Svētdien, 30. martā Rīgas Skolēnu pilī kopā tecēja, lēca , gavilēja un smēja Rīgas novada bērnu un jauniešu folkloras kopas. Tas bija sarījokums Pulkā eimu, pulkā teku, ko rīkoja Rīgas novada folkloras kopu koordinatore DINA LIEPA. Jau no senseniem laikiem Pulkā eimu atšķiras no citiem folkloras sarīkojumiem, ka tur ir ierāšdīta pienācīga vieta ne tikai dziesmai, bet arī dejai, muzicēšanai un citiem folkloras žanriem. Ŗīgas novads vienmēr atšķīries ar to, ka pienācīga vieta ir arī sarīkojuma vadīšanai. Tā tas bija arī šoreiz. Dina Liepa sarīkojumu vadīja ar laipnu un asprātīgu attieksmi. Tas sanākušos ļaudis ātri satuvināja.
Kas patika pie dejošanas?
1. Dejās un rotaļās bērni iesaistījās ar prieku un uzreiz. Jāpiemin Rijas Sudmaliņas un Laivas Malunelis, kas visvairāk aizrāva klātesošos.
2. Netika izmantotas pašas izplatītākās dejas (Oira, Cūkdriķis, Pankūkas, Ragana), kas publikas uzmun
drināšanai tie izmantotas jau pārāk bieži.
3. Nepiespiestā deju uzsācēju maniere. Nelikās, ka jaunieši dara kaut ko apstākļu vai folkloras kopu vadītāju spiesti. Viss bija ļoti brīvi.


Lūk foto un video (autori Taņa Gvozdeva un Ernests Spīčs) Foto un video visu laiku tiek papildināti.

No comments: