Sunday, April 26, 2009

Vedam danci Lietuvā sauc par Patrepsyni
Pavasaris ir tadicionālās tautas dejas vērtēšanas laiks, kad var skaitīt ieguvumus. Šoreiz Lietuvas aktualitāte – Tautas dejas sacīkstes Patrepsyne 2009 fināls.
Ieguvumi:
1. kuplāks dalībnieku skaits, jeb kā paši leiši saka – jo lielāka krīze, jo visi vairāk grib dancot, tālākie dalībnieki bija mērojuši pat 300 km,
2. audzis dejas līdzjušanas līmenis – jaunieši un bērni dejo emocionāli. Īpaši tas pamanāms vidējā vecumposmā.
3. raitāka konkursa organizācija, jo konkursa rīkošanā iesaistīts zināms studentu skaits, kas brīvprātīgā kārtā paveic daudzus mazos darbiņus,
4. konkursa vadīšanā veiksmīgi iesaistīta otra vadītāja, kam tikai 11 (!) gadi,
5. papildvērtētājs– tāds amats ir kādam izvēlētam konkursa skatitājam, kurš uz brīdi darbojas vērtēšanas komisijā, tādā veidā ļaujot atlasē iekļaut vēl vienu pāri katrā grupā.

Pamanītie nepieciešami uzlabojumi.
Manuprāt lietuviešu dejas sacīkstes rīkotāji ir nonākuši pie tām pašām problēmām, pie kā savā laikā nonācam mēs. Svarīgākā ir tā, ka jaunieši nepietiekami labi pārvalda dejas leksiku – problēmas sgādā ne tikai polkas soļi, bet arī roku turēšana un auguma iznesība.

No comments: