Thursday, March 25, 2010

Līvānos danco no sirds

Mans viedoklis par Vedam danci un Klaberjakti Līvānos.
Patika un ļoti patika dalībnieku augstā motivācija piedalīties sacīkstē, sasniegtais rezultāts un veids, kā bērni un jaunieši izturējās pret deju. Jūtams, ka viņi pārzina tradīciju, pārvalda augumu un dejo ar prieku. Tieši nesamāksloto prieku, ko pauda laimīgās acis, priecīgās balsis un skanīgie smiekli un ko  sacīkstē varēja vērot katrs klātesošais, vērtēju visaugstāk. Tikai folkloras sarīkojumos un tikai Latgalē var novērot to, ko redzēju Līvānu 1. vidusskolā 24. marta pēcpusdienā – mazi sākumskolēni un izstīdzējuši vidusskolēni visi vienā elpā kopā lec, dzied, muzicē tā, ka skan visa skola. 
Līvānu Ceiruleitim ir gan dejotāji visās vecuma grupās, gan muzikantu pat trīs kapelas. Visdaudzpusīgākais ansamblis no visiem, kādus Latvijā zinām. Vecākās grupas muzikanti un dejotāji atstāj tādu pārliecinošu iespaidu, ka tūlīt ir gatavi muzicēt un bez noguruma dancot visu nakti. Preiļu Rūtoj ar savu stalto un cēlo stāju sākotnēji var likties vēsi, bet tas ir maldīgs iespaids. Tiklīdz ieskanas mūzikas pirmās taktis, tā iedzirkstas acis, saviļņojas krūtis un jaunieši laižas aizrautīgā dejā. Muzikanti spēļē un dzied skaļi un vareni, brīžiem satraukumā ierības arī pa stiprākam bungu uzsitienam, bet tas laikam, lai visi sajustu, kad uzstājas Rūtoj, tad neviens neaizmigs. Jēkabpils Raksti kā vienmēr smalki muzicētāji, neviens instruments “neizlec” citiem priekšā un savstarpēja saskaņotība ir tāda, ka liekas, ka visus vada neredzama vienojoša saikne. Klausītājiem tas ir patiess baudījums, kad spēlē Raksti. Uz šo folkloras kopu augstā līmeņa nav viegli līdzi turēties Jumalāniem, kuri sākumā izskatās diezgan satraukti. Tomēr konkursa rīkotājas Annas Kārkles humors un laipnība uzmundrina arī viņus un tad arī viņi smaida, smejas un arī, ja ir kāda maza kļūdiņa, tā vairs neliekas pārdzīvojumu vērta, jo ir sasniegts galvenais, kāpēc skolotāji māca bērnus un piedalās konkursos kā Vedam danci un Klaberjakte –  sirds gavilē priekā.
Paldies rīkotājām Annai Kārklei, Valentīnai Poikānei, visiem skolotājiem un bērniem par neaimirstamiem mirkļiem dejas sacīkstē!

No comments: