Monday, January 7, 2013

Sakrālā deja mūsdienās

Sakrālā deja mūsdienās ir sabiedriska aktivitāte, kādu piekopj cilvēki, kam tuvāka dejas mākslas slēptākās nozīmes, kas saistītas ar dejas ietekmi uz psihi, garīgo dzīvi un saskarsmi ar dabu un augstākiem spēkiem. Tādēļ nereti cilvēki, kas meklē garīgu mierinājumu, atrod to sakrālajā dejā. Jāatzīmē, ka visās zināmajās reliģijās dejai zināmā laikā ir/bijusi un var prognozēt, ka arī būs īpaša nozīme ne tikai kā mākslas atklāsmes faktam un procesam, bet arī kā īpašam veidam kā vērsties pie Dieva jebšu kosmiskiem spēkiem. Tādējādi sakrālā deja apvieno gan ticīgus cilvēkus, gan tādus, kas neuzsver Dieva nozīmi savā dzīvē.

Latvijā ir vairāku sakrālās dejas veidu interesenti. Lai arī šādu cilvēku skaits nav liels, salīdzinot ar tiem, kas iesaistīti amatiermākslā, sportā vai biznesā un informācija par viņu aktivitātēm netiek plaši izplatīta, tomēr dejas praktizēšanas nodarbības regulāri notiek gan baznīcās (Anglikāņi un Sv. Ģertrūde Rīgā), gan brīvā laika centros, gan mājās, gan dabā. Zināmā mērā par mūsdienu sakrālās dejas būtiskiem notikumiem var nosaukt arī tādus publiskus svētkus kā tradicionālo Jāņu svētīšana Dainu kalnā, Bluķa vakaru Rīgā un citus.

Viena no sakrālās dejas dižākajām dejotājām ir Vija Vētra, kura katru vasaru ierodas Rīgā, lai mācītu dejas kā lūgšanas pamatus interesentiem RTU Studentu centrā.

Tuvākais notikums, kas varētu piesaistīt sakrālās dejas interesentu uzmanību ir Dzīvesziņas skola, kas tagad regulāri notiks Rīgas Latviešu biedrībā.


No comments: