Monday, January 14, 2013

Tradicionālās dejas pamats Māmuļā

Šoreiz tikai daži attēli ar komentāriem par Tradicionālās dejas pamatu koncertlekciju, kas notika 2013. gada 8. janvārī Rīgas Latviešu biedrībā.

Šajā koncertlekcijā, kas notika Dzīvesziņas skolas jaunā cikla sākumā, bija iespēja saskatīt sakrālās dejas motīvus etnogrāfiskajā dejā, kā arī mūsdienu centienus izmantot tautas mūziku meditatīvai dejai. tāpēc dejojām gan tradicionālo Gatves deju, gan Bulānas Riņķa danci, gan Krusta danci. Ne mazāk zināms tradicionālās dejas slānis ir saistāms ar stihiju kā arī dabas objektu attēlošanu dejā. Vienkāršāk sakot – masku dejas. Masku dejas, lai arī cik populāra un izplatīta ir maskošanās tradīcija, patiesībā plašai sabiedrībai Latvijā ir nezināmas.  Masku festivālos gan dažreiz dalībnieki uzdanco, bet ne jau pašas maskas deju, bet sadzīves pāru dejas no XX gadsima sākuma.
Pēc Ugunsdejas, kurā māksliniece Sandra Sabīne Jaundaldere iejutās uguns stihijas divējādā dabā.  Mūsu tradicionālajā dejā nav saglabājušies etnogrāfiski deju apraksti par sakrālajām dejām. Tomēr ziņu par sakrālajām dejām nav maz – daudzie dainu teksti un ceļotāju piezīmes par mūsu senču dejošanas paražām ir ticami avoti.   Pētījumus šajā jomā izdarījusi Elza Siliņa, kuras publikācijā (1939.g. Latviešu deja) ir tām veltīta vesela nodaļa. 
Nodarbību vadīja dejas pētnieks un skolotājs Ernests Spīčs. Uguns deju dejoja māksliniece Sandra Sabīne Jaundaldere; Muzicēja koklētāji Dina Liepa, Ansis Jansons, Rozīte Katrīna Spīča.

No comments: