Wednesday, September 25, 2013

Saules deja Šauļos

Baltu vienības dienas ietvaros Šauļos pirmo reizi tika dejots Saules rats, kurā klātesošie svētku apmeklētāji latvieši un lietuvieši vienojās kopīgā Saules dancināšanas vai iedejošanas rituālā.

Te vēlos pievērst lasītāju uzmanību tam, ka netika dejotas ne tautiskās dejas (kā deju svētkos), ne arī tautas danči (kā danču klubos). Tika dejoti tikai divi gājieni no Gadskārtu un Ģimenes godu dejas, kas folkloras materiālos pierakstīta ar nosaukumu Saules deja.

Rīgas Latviešu biedrības rīkotajā braucienā uz Baltu vienības dienu Šauļos piedalījās arī Interaktīvais dejas projekts "Lielvārdes josta", ko tikai šīm gadījumam par godu bija sagatavojusi RLB Folkloras komisija.

Lielvārdes jostas projektā bija iekļauta daļa no jau zināmā Lielvārdes jostas rakstu sarīkojuma, gan koklētāji Ansis un Rozīte, gan grupas Dārdi muzicēšana.

Saules rata rituālu veidoja un vadīja vadīja māksliniece Sandra Sabīne Jaundaldere un horeogrāfs Ernests Spīčs, koklēja Rozīte Katrīna Spīča un Ansis Jansons

Saules ratu ved S.S.Jaundaldere. Foto: Aivars Legzdiņš

No comments: