Thursday, September 12, 2013

Saules Rats jeb Sansara


Interesantu interpretāciju mūsu tradicionālajai Skalu dejai atradusi māksliniece Sandra Sabīne Jaundaldere.
Viņa mūžseno Saules zīmi izdejo tērpusies austrumnieciska stila tērpā, kas ir atbilstošs dejas valodai – ar atvērtām pozām un vijīgām roku kustībām.

Saules zīme –  astoņstūrains krusts mums simbolizē mūžīgo atdzimšanu. Hinduismā tas simbolizē arī dvēseļu pārdzimšanu un saistīs ar jēdzieniem nāve, dzīvība, karma.

Atšķirībā no latviešu senās tradīcijas, kur dejas norisēs svarīgs ir noteikts kustības atkārtojuma modelis – lēnāku un 2 x vai 4x ātrāku lēcienu vai soļu mija, Sandra Sabīne improvizē kustību, balstoties meditācijā par doto tēmu. Šīs dejas laikā nedrīkst izjaut salikto kārtību un tas dejotājai pilnībā izdodas!

Kopīgais ir Saules rata – Sansaras iekustināšana noteiktajā vietā, kas dejas laikā kļūst par Pasaules centru tā sakralizējot jeb iesvētot telpu, laiku un rituāla dalībniekus.

Par Skalu deju. jāteic, ka nosaukums Skalu deja ir saistīs ar to, ka krustu likšanai izmantoja skalus. Tāpat kā dejā Ķieģelītis krustus lika no ķieģeļiem, bet Akmeņu dejā no nelieliem laukakmeņiem.  Deju sauc arī par Krusta danci, bet biežāk šai dejai vispār nebija nosaukuma, jo cilvēki tāpat zināja, kas būs jādejo, bet nosaukumus deva vērotāji no malas vai norišu aprakstītāji no Folkloras krātuves.

No comments: