Monday, January 23, 2017

Deju svētku sapnis ierakstīts mūsu himnā

Kādā jaukā pirmdienas rītā, savā nodabā pastaigājoties pa Vecrīgu, nonācu Pils laukumā un nostājos pie kāda nama. Skat. foto.

Necik ilgi nestāvēju. Nācās iet iekšā un kopā ar vēl pāris atbildīgiem cilvēkiem palīdzēt LNKC vadībai formulēt problēmu loku, kas radies sakarā ar sabiedrībai nepieņemamu Deju svētku radošās grupas piedāvājumu. Izrādījās, ka problēmu patiešām daudz un tās visas gaida nekavējošu risinājumu. Nešaubos, ka kopīgiem spēkiem var atrisināt gan jau sen sasāpējušus jautājumus, gan pavisam svaigas lietas, kuras tautas valodā mēdz saukt - "neražas". Gan jau šonedēļ redzēsim sarunas(diskusijas) augļus, jo laikam pašu lielāko problēmu – kvalitatīvas komunikācijas trūkumu tagad mēs nejutīšot. Viens secinājums gan man ir un tas ir labs – Deju svētku rīkotāji solās tagad ieklausīties gan dejotāju pārstāvju balsīs, gan deju kopu vadītāju domās, gan ņemt vērā ekspertu viedokļus.

Mans eksperta viedoklis jau bija noformulēts pirms sanāksmes.
 Te tas ir!

Deju svētkos ir jādejo tautas deja – tā parādot cieņu savai tautai!
Deju svētkos ir jādejo arī tautiskā deja, tā parādot cieņu visiem deju skolotājiem, kas veidoja pirmās deju apdares Deju svētkiem
Deju svētkos ir vieta arī visiem ar tautas deju kaut kā saistītiem skatuviskās dejas žanriem, sākot no zelta fonda un beidzot ar folkbaletu.
Deju svētkos ir vieta arī izciliem mūsu tautas dejotājiem, no kuriem 1. vietā ir stādāma Vija Vētra.
Deju svētku finālā var būt brīdis, kad skatītāji arī var dejot kopā ar dejotājiem kaut vienu no mūsu tautas dejām, kuru varam noteikt balsošanas ceļā.
Šajā tautas dejā aicināti piedalīties kopā ar tautu arī valsts cienījamākie cilvēki – gan amatpersonas, gan zinātnieki, gan mākslinieki, gan ģenerāļi, gan cienījami dejas skolotāji, gan prezidenti.


Vecrīgā, 2017. gada 23. janvārī ar domām par tautas deju.


No comments: