Sunday, January 22, 2017

LTV Panorāma nestāv malā


Jā, jā...arī LTV Panorāmas producenti nolēmuši nestāvēt malā un atspoguļot ievērojamu sabiedrības daļu pārņēmušo diskusiju vilni, kas nenoplok jau vismaz divus mēnešus. 

Brigita Čikste, Donats Doniks, Jānis Ērglis un Signe Pujāte 22. janvāra Panorāmā pauž savus viedokļus. Visi runā mierīgi, nosvērti un pārliecinoši. 

 Kā  nomierināt dejotājus?
Vai pārveidot uzvedumu "Māras zeme"? 
Kā izlabot pieļautās kļūdas?
Kā atjaunot sabiedrības uzticību uzveduma radošajai komandai? 

Tie ir aktuāli jautājumi, kas prasās atbildami nekavējoties un jādomā, ka nākošās nedēļas laikā mēs dzirdēsim daudz interesantu jaunumu par deju svētku tēmu.
Tomēr ir arī tik būtiski jautājumi, kas prasa dziļāku analīzi – kāpēc sabiedrība kura it kā jūsmoja par Dejas svētkiem, pēkšņi kļuva tik prasīga? 
Taču viss ritēja tik gludi...tik gludi...

un te STOP!

Te vēl jautājums pārdomām:
Varbūt tomēr taisnība Jānim Ērglim, kurš uzskata, ja dejā ir palēciens, polka, aplis...tad ar to pietiek, lai deja būtu latviska?

1 comment:

Anonymous said...

Pastāsti, čuvak, mums neizglītotajiem. Kas tad padara deju latvisku? :) :) :)