Thursday, March 8, 2018

Dejas un etnoproduktu pētniecība

Nedaudz personības kulta.
Laikam sakarā ar manu aktīvo pilsonisko pozīciju tautas dejas aiztsāvībai, ir parādījusies interese par manu pētniecisko darbību.
Tāpēc te ieliku savu pēdējo gadu (2009. –2017.) ar pētniecību saistīto publikāciju (konferenču ziņojumu, abstraktu, rakstu u.c.) sarakstu.
2009
 1. Grāmata “Feuerspuren, Lettische Tanzrituale und Symbole”, (vāciski). E. Spīčs kopā ar citiem autoriem , 2009., (latviešu un vācu valodā)
 2. Etnotirgvedība kā tirgzinību inovācija, Inese Spīča, Ernests Spīčs, 2009.g. 18. decembris, Starptautiska konference, Rīga, ISMA, Biznesa ompetences centrs
2010
 1. Interneta TV kā jauna platforma etnoproduktu virzīšanai titrgū, Errnests Spīčs 2010. gada  17. decembrī Zinātniskās institūcijas Biznesa kompetences centrs 2. zinātniskā konference, ISMA,
2011 
 1. Management of consumers choice in the electronic environment, I. Spica, E. Spics April 14-15, 2011, Information Systems Management Institute, Riga, Latvija The 9th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2011
 2. E. Spīčs “Etnoproduktu tirgvedības komunikāciju vadīšana elektroniskā vidē” 2011. gada 25. oktobrī Apvienotais  Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress EKONOMIKAS UN VADĪBZINĀTŅU SEKCIJA 
 3. Tradicionālā deja kā iedvesmojošs izejmateriāls jaunu etnoproduktu radīšanā. E. Spīčs 2011. gada 16. decembrī, Zinātniskās institūcijas “Biznesa kompetences centrs” 3. Starptautiskās zinātniskās konferences programma, Biznesa kompetences sekcija

2012
 1. Regional folk and elaborated dance competitions as an instrument of raising new ethno products. Inese Spīča, Ernests Spīčs 2012. gada 22nd–23rd March 2012 Šiauliai, Universitāte International Interdisciplinary Conference The REGION: TIME, SPACE, PEOPLE 2012. g ISSN 1822-6515 ISSN 1822-6515 EKONOMIKA IR VADYBA: 2012. 17 (1)ECONOMICS AND MANAGEMENT: 2012. 17 (1) EFFECTIVITY OF ETHNOMARKETING IN e-ENVIRONMENT Inese Spīča , Ernests Spīčs
 2. E-tirgvedības un tirdzniecības attīstības iespējas Latvijā 2012. gada 26.- apr.Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Tirdzniecības tirgvedība 2012, kas veltīta Latvijas tirgotāju asociācijas 100 gadei,
 3. Etnotirgvedības  attīstības iespējas 2012. gada 17. maijs 15. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra: Mainīgais un nemainīgais cikliskuma, Vadīnzinības un Ekonomikas sekcija. Latvijā Inese Spīča, Ernests Spīčs
 4. Folkloras lietojums Latvijas etnoproduktu radīšanā mūsdienās Inese Spīča, Ernests Spīčs 2012. gada 30.-31. okt. LZA augstceltnē, K. Barona veltītās konferences FOLKLORA LIETOJUMĀ referātu kopsavilkumi

2013
 1. Tirgvedības pārvaldība dažādās nozarēs un tās pētīšanas metodes. B. Bērziņa, E. Spīčs, 2013. gada 25. janvārī, ISMA International Conference Open Learning and Distance Education.
 2. Latviešu folkloras izrāžu vadītāja kompetence darbā ar ārvalstu tūristiem, E. Spīčs, 2013. gada 20. nov 5. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Biznesa kompetences, Tūrisma kompetences sekcija, 
 3. Etnoprodukti  un to etnotirgvedības rezultativitāte, E. Spīčs, 2013. gada 21. nov  2. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Tirdzniecības tirgvedība. 
 4. Elektroniskās uznēmējdarbības vides piemērotība etnoproduktu virzīšanai tirgū, E. Spīčs,2013. gada 22. nov. 1. starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE 

2014
 1. Dejas, rotaļas un spēles elementi brīvdabas izrādēs tūristiem Ernests Spīčs, 2014. gada 25. nov. 6. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference  Biznesa kompetences
 2.   Latvijas etnoproduktu tirdzniecības iespējas e-vidē, Ernests Spīčs, Inese Spīča 2014. gada 26. nov. 3.starptautiskā zinātniski praktiskā konference TIRDZNIECĪBAS TIRGVEDĪBA, Tirdzniecības tirgvedības pētniecības sekcija, 
 3. Etnocitetė ir nauji produktai Latvijoje, (lietuviski) Ernests Spīčs, Inese Spīča  2014. gada 28. nov Viļņa, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, Etnomuzikologijos konferencija
 4. Balāde par āzīti latviešu horeogrāfiskajā folklorā,   Ernests Spīčs,  2014. gada 28. nov Viļņa, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, Etnomuzikologijos konferencija
2015
 1. The Investigation of Business e-Environment - a basis for development of e-Business strategy and e-Marketing strategy I Spica, B Berzina, E Spics April 16-17, 2015,  The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2015 Information Systems Management Institute, Riga, Latvia
 2. Folkloras izrāžu vadītāja kompetences paaugstināšanas metodes. Ernests Spīčs, Rozīte katrīna Spīča. 2015. gada 25. novembris 7th International Scientific Practical Conference Business Competences, Tūrisma kompetences sekcija, 
 3. Latvijas etnoproduktu eksporta veicināšanas sasniegumi, Ernests Spīčs 2015. gada 26. novembris, 4th International Scientific Practical Conference Trade Marketing
2016 
 1. Latvijas Deju svētku satura veidošanas kompetences Ernests Spīčs • 30.11.2016 8th  International Scientific Practical Conference Business Competences   
 2. Latvijas etnoproduktu etnotirgvedību ietekmējošie uzņēmējdarbības faktori Ernests Spīčs •  2.12.2016   5th  International Scientific Practical Conference  Business Environment 
2017

 1. “Dejosim latviski!” – no romantiskas idealizācijas līdz dzīves nepieciešamībai Ernests Spīčs •  2017. 6. aprīlī, Rīgā,  Latvijas Universitātē, E. Spīčs
 2. “Šoksim Latviškai” (lietuviski) Ernests Spīčs 2017. gada 21. septembrī, Vītautas Dižā Universitātē, Kauņa
 3. Folkloras izrāžu pielāgošana dažādām mērķauditorijām Ernests Spīčs 30/11/2017  6.starptautiskā zinātniskī praktiskā konference “Tirdzniecības tirgvedība”Rīgā, ISMA,, Latvija
 4. Nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanai nepieciešamās kompetences  Ernests Spīčs 29/11/2017 9.starptautiskā zinātniskī praktiskā konference “Biznesa kompetences”Rīgā, ISMA, Latvija
 5. Tradīcijas un jaunrades pretnostatījums Latvijas amatierdejas kustībā, Ernests Spīčs 29..nov. 2017., 9.  starptautiskā zinātniskī praktiskā konference “Biznesa kompetences”Rīgā, ISMA

No comments: