Sunday, March 4, 2018

How to become a Latvian?

Vai dejojot un dziedot var kļūt par latvieti?
Varbūt jākoklē?
Vai jādara kaut kas cits?
Piemēram jārunā latviski?

Tādi jautājumi mums, latviešiem pat neienāk galvā, bet aptuveni tādus sev un citiem uzdod cittautieši, kuri ir ieinteresējušies par mūsu valodu un kultūru.

Atbildi prāvs pulciņš cittautiešu jauniešu saņēma 1. marta Rīgas Latviešu biedrībā.

Te foto no sarīkojuma "Kā kļūt par latvieti?"

Saites uz RLB mājas lapu latviski un angliski.

No comments: