Thursday, February 21, 2008

Ko dejojam Meteņos? Nabagu danci!

Metenis nav tāds bagātnieks kā Ziemassvētku vecītis. Par viņu nesaka arī tā: rudentiņis – bagāts vīrs. Tomēr zināms trūcīgums Meteni netraucē lielīties, kā vien māk. Tāpēc visas lielīšanās dejas ir piemērotas Metenim. Tomēr vislabāk piedien Nabagu dancis.
1. daļa
Dancoja nabadziņš ar klibu kāju!

Klibojam pretī Saulei ar labo kāju.

2. daļa
Donco nabags, danco nabags, gan tava kāja vesela būs! 

Lecam uz veselās kājas, bet slimo turam labajā rokā.

Kas grib iemācīties Nabagu danci, tad šodien ir lieliska iespēja doties uz Jūrmalu. No 14iem līdz 16iem pie Majoru kultūras nama un Jomas ielā meteņos Masku spēļu dalībnieki no visas Latvijas. Ja gribi iemācīties darināt maskas, tad uz Jūrmalu jādodas jau 12os.

Iemācījāmies arī jaunu dancīti Jūrmalas Spolē.  Tas arī Jūmalas meteņdancis

No comments: