Monday, February 18, 2008

Deja mums sniedz prieku un sirds pacilāšanu

Mūsu tradicionālās dejas nereti ir pārāk sasprindzinātas. Arī skatuviskās apdares un horeogrāfijas bieži vien izskatās nervozas, saraustītas un stresainas. Dažādu iemeslu dēļ tādas tās kļuvušas tikai pēdējā laikā. Ir pamats domāt, ka senāks latviešu tradicionālās dejas slānis ir bijis maigāks, nekā XX gadsimta sākuma interpretācijās. Par to liecina arī sava laika sveštautiešu novērojumi. Latviešu dejas veidu viņi raksturo kā maigu un niekalbīgu, ar teciņus un tipināšanas soļiem.

Te ir zviedru dejas paraugs, kas varētu atbilst aprakstam vairāk kā kas cits. It sevišķi, ja atceramies, ka 90 gadus mēs ar zviedriem dzīvojām vienā valstī.

No comments: