Monday, July 14, 2008

Čīrento izkāpj no auto un uzreiz spēlē un danco

Ungāru muzikanti un dejotāji no Čīrento ieradās Rīgā ar pusotras stundas kavēšanos, bet garais ceļš viņus nekavēja tūlīt ķerties pie lietas. Sanākušie dancotgribētāji jau bija kļuvuši nepacietīgi.

Kā mums gāja?

Kā teica Austris Grasis, mūzika ir aizraujoša un  vieta patīkama. Zemunde, kā paskaidroja Austris,  nozīmē ezera ieteku, tātad taisnība ir vecām hronikām, kas rāda – te bijusi upīte, kas tecējusi Daugavas virzienā.
Sākumā dejas notika telpās, bet drīz laiks noskaidrojās, peļķes nožuva un varējām dancot terasē. 

Mēs dancojām Serba, Botosanka, Palmaska, Kezes/Hora, Ordog utja/Drumuj, Erdelyes, Stica, Kettos/De doi, Hojna, Tanulotanc/Serba Studencilor, Nyelu.

Dancot beidzām godīgi 23.03, kā tas pienākas, lai netraucētu citus godīgus pilsoņus.

<>

Ungāru Čīrento – 2. rinda no kreisās Tomašs, ..., Bālints, ...ai, nav laika pabeigt:)

Būs vēl...

No comments: