Saturday, January 7, 2012

Tradicionālās dejas variācijas un improvizācijas kurss

Rēzeknes augstskolas Mūžizglītības centra vadītājas Ivetas Dukaļskas aicināts es sagatavoju kursu pirmskolas pedagogiem, lai palīdzētu viņiem attīstīt prasmes improvizēt, variēt un vadīt dejas nodarbības un sarīkojumus bērnudārzos. Kursu 6. janvārī noklausījās Jēkabpils bērnudārzu pedagogi, kā arī viena studente no Nagļiem.

Jāteic, ka bērnudārzos ir sava programma, bet trūkst gatavu materiālu. Tāpēc ir jēga audzinātājiem, sporta skolotājiem izglītoties, lai spētu bērniem līdz ar tradicionālo deju iemācīt arī tās vērtības, kāpēc vispār cilvēks dejo jau no saviem pirmssākumiem.

Lai arī kursā tika uzsvērta spēja improvizēt un māka variēt, tomēr es lielu uzmanību pievērsu ari mākai bērnus motivēt, lai netiktu saskarsmē ar bērniem pieļautas tādas kļūdas, kas atsaldē viņu interesei par deju, rotaļu un spēli.


Krusta danča variācija lielākam dalībnieku skaitam.

Krusta dancis četriem. 

Šekumskreja ar jsotām.

Kripata, krapata ar slotas kātu.

Tāpat kā lēkšanā ar gumiju, jostas var izmantot dažādām kāju spēlēm.

Elkoņu satvēriens ir visipzplatītākais.

Noslēgumā visi studentiņi kopā ar lektoru.
Kursa izvērsta programma pieejama šeit. To var ielādēt tikai studenti, kuri apmeklēja šo kursu.

Apgūtais repertuārs:


Iepazīšanās spēles un dejas. 
Kā tevi sauc? 
Plaukstiņpolka un tās variācija ar pirkstu spēlēm, kā arī citas, skat., pie pāru dejām.
Meteņa spēles. 
Ņemot vērā bērnu dārzu telpu nelielos izmērus, izvēlējos spēles, kas neprasa daudz vietas vai jāpielāgo tās noteiktai telpai un vajadzībai.  Izvēlējos Meteņa spēles jeb stafetes, kā arī tās apļa spēles, kas  nelielā grupā (12 – 24 cilv) izdarāmas telpā. Toties Rindu spēles var izdarīt gan telpā, gan lielākam pulkam arī ārā vai sporta zālē.
Stafetes
  1. Lielais krusta lecis. Dalībnieki lec kājas krustojot pa uz krīdas nolikta liela krusta stariem. Vienlaicīgi kustību sāk divas komandas no pretējiem krusta stariem. 
  2. Lielā krusta skreja. Dalībnieki skrien pa apli pāri uz krīdas novietotam krustam, kurš uzkāpj krusta zaram, tas
  3. Šekumskreja ar jostu. Divas komandas sacenšas, kura ātrāk paveic kādu no skriešanas uzdevumiem ar cauri kājām izvērtu garu jostu.
  4. Mazais krusts. Četri vai divi dalībnieki vienlaicīgi lec pāri uz grīdas krustā noliktiem slotas kātiem.
Apļa spēles

  1. Kripata, krapata. Vidū spēles vadītājs ar slotas kātu aptur kustību pa apli un dod rīkojumu visiem izdarīt noteiktu kustību – piem. stāvēt uz vienas kājas, sist plaukstas, apgulties uz grīdas u.c.
  2. Vārna, vārna. Spēles vadītājs vidū rāda, ko Vārna nopirka. Visi atkārto.
  3. Zvejnieks. Spēles vadītākjs vidū sit pa apkārtējo plaukstām, imitējot zivju ķeršanu.
  4. Seska aste. Spēles vadītājs skrien apkārt un nomet “seska asti’, kādam aiz muguras, kuram nu jāitiek
  5. Sveiks, kaimiņ. Aplī sēdošajiem dalībnikeim apkārt skrien spēles vadītājs, kurš uzvēlas vienu sēdošo un sveicina to –Sveiks, Kaimiņ. Tas seko skriešana, kurš ātrāk ieņems brīvo vietu. Lēnākais kļūst par jauno spēles vadītāju. 
Rindu spēles
Dievs un Velns. Divi spēles vaditāji izveido vārtiņus (Paradīzes vārtus), cauri kuriem skrien dalībnieki. Kuru noķer, tam jāizvēlas aiz kura spēles vadītāja nostāties. Beigās “Dievs” un “Velns“ savus “samīļo” pa savam.
Diena un Nakts. Divas komandas stāv gatvē, kurai pa vidu uz grīdas novietota robeža.

Riņķa danči jeb rotaļas
Tradiridiritam, improvizācijas mākslai,
Āzītis, variāciju mākai.
Pāru dejas
Pāru dejas paredzētas pieaugušajiem, bet, ja tās vēlas dejot bērni (un viņi, protams, vēlas visu to, ko dara pieaugušie), tad tās jāpielāgo viņu augumu izmēriem,  prasmēm.
Rugāju Plācenītis, interpretācija kā iepazīšanās dejai,
Iecavas Pirkstiņš, lai iemācītos dažādus aptvērienus un satvērienus,
Baltinavas Krakovjaks, lai iemācītos trijnieku dejas loģiku,
Lazdonas Māte teica, lai apgūtu Māteteica ritmoformulas universālo raksturu, kas ļāva latviešu dejai izplatīties Rietumeiropā.
Rikavas Plaukstiņdeja, lai apgūtu plaukstu dejas variācijas,
Rīgas Sprīdīša deja, lai apgūtu auguma variācijas,
Cūkdriķis, lai apgūtu lēcienu variācijas un apgūt papildus krustdejas elementus, kā arī labās/kreisās rokas izjūtu.
Aknīstes Plaukstiņpolka, lai apgūtu pirkstu variācijas,
Bulānas Garausītis, lai apgūtu sirsnīguma izpausmes un piedošanas māku.


.

No comments: